Ornament, ti si moje življenje!


Pravzaprav je velika škoda in tudi v naše sedanje življenje vgrajena velika napaka – pozabljanje vrednih ljudi preteklosti. Eden od teh, katerih življenjsko delo je preveč potisnjeno na obrobje spomina, je bil Jože Karlovšek. Bil je človek, ki je gorel in izgorel za slovenski ornament, ki ga ni le ohranjal, pač pa je tudi izgrajeval razumevanje likovne estetike po slovansko, ko je ustvarjal desettisoče novih ornamentalnih domislic. Take nove likovne stvaritve razumevanja lepote po slovensko je ustvarjal ne le s predanostjo, pač pa s pravo obsedenostjo, ki ga je docela prevzela. Ob tej njegovi prvi ljubezni se je skoraj z enako zavzetostjo podajal tudi v razumevanje slovenske stavbne dediščine, do njenih let temelječe v veliki meri na lesu, tej prvobitni, osnovni materiji. To svojo drugo navdušenost v življenju je dopolnjeval z zbirateljstvom vsega, za kar je menil, da se iz preteklosti toči v sedanjost.

Njegova, z omenjeno vseživljenjsko obsedenostjo zaznamovana ustvarjalnost, ni trpela počitka: vsak dan, čisto vsak dan in večino noči je presedel za risalno desko ter risal nove in nove podobe, ornamentalne motive, vzorce, kompozicije, mitološke risbe, pisal knjige in živel za ta svoj preljubi svet vse do svojega preranega konca.

Avtor teksta: Matjaž Brojan

Leave a Comment

Ob izidu prve knjige J. Karlovška Slovenski ornament

J. Karlovšek je v svojih spominih ob izdaji knjige Slovenski ornament, zgodovinski razvoj takole zapisal:” Do tega časa, predno sta izšli moji knjigi o ornamentu, je bilo splošno prepričanje, tako pri arhitektih, kakor pri umetnostnih zgodovinarjih, da sploh nimamo svojega sloga v ornamentiki. Pravili so, da ta material, ki obstaja pri nas o ornamentiki, je prav skromen, da sploh ne pride v poštev, da bi lahko imenovali slovenski slog. Zaradi tega se tudi za njega niso zanimali. Ko sta pa izšli moji knjigi o ornamentu, je bil pri ljudstvu in tudi pri visoko izobraženih ljudeh v roki dokaz o obstoju slovenskega ornamenta. IN v tem sem mogoče dosegel največji uspeh.

Leave a Comment

Božidar Jakac spodbujal pri ustvarjanju J. Karlovška

J. Karlovšek je v svojih spominih zapisal, da ga je že od mladosti pri njegovem ustvarjanju vedno znova spodbujal in mu svetoval akademski slikar Božidar Jakac.

1 Comment

Razstava v Narodnem muzeju J. Karlovška leta 1960

Jože Karlovšek je imel 4. marca leta 1960 otvoritev razstave v dvorani Narodnega muzeja v Ljubljani. V svojim spominih JK piše takole: “K otvoritvi so prišli skoraj vski pomembni zastopniki kulturnih ustanov kakor n.pr. dr. Ivan Grafenauer, dr. Niko Kuret, Maksim Gaspari, Božidar Jakac, Božo Račič, direktor Narodnega muzeja dr. Kastelic itd. V dvorani je bilo mnogo uglednega občinstva in nekaj mojih prijateljev in sorodnikov. Pri malokateri umetniški razstavi se je zbralo toliko ljudi, kot ravno pri tej. Kakor nalašč, se je nebo v tem času razjasnilo, ki je bilo takrat skoraj celi mesec oblačno; sonce je posijalo skozi okna in tipalo s svojimi žarki podobe ter slavnostno razpoloženje obiskovalcev. Vsi časopisi so naslednje dni poročali o razstavi ter povečini zelo pohvalno.

Leave a Comment

Franc Saleški Finžgar o ornamentih Karlovška

»Vse čudovite ornamentalne Karlovškove podobe so mikaven kažipot za razumevanje tega, kar je on sam vdihnil svojim slikam in v čemer je njegovo delo enkratno. Prepesnil jih je v svojo likovno govorico, jim vdihnil svoje toplo žareče barve, jim dal novo vsebino ter jih povezal z dekorativno celoto, ki je oblikovno in tehnično dognana, prisrčna in ljudsko naivna, saj gre končno za svet pravljičnosti, presajen v Karlovškovo dikcijo, za utrip drobne lepote, ki je pognala na preprostem gartelcu naroda in jo je Karlovšek presadil v svoj, s srčno zavzetostjo, negovan vrtič.«

Franc Saleški Finžgar, pisatelj in župnik

Leave a Comment