Cenil ga je tudi Plečnik

“Karlovšek je bil izredno delaven, ustvarjal je z izjemno srčno predanostjo. Kako bi sicer lahko ustvaril toliko, za tri življenja, pravijo mnogi! V prostem času je narisal in oblikoval okrog tri tisoč zamisli popkov, vitic in trt, tri tisoč nageljnov, tri tisoč različnih oblik srca, koliko kompozicij, pa ni preštel nihče, ker se to enostavno ne da. Cenil ga je tudi arhitekt Jože Plečnik in tudi drugi so povzdigovali njegovo delo, upravičeno”, meni Matjaž Brojan, poznavalec dela Jožeta Karlovška.

Vir: https://www.lokalno.si/2017/02/25/171199/aktualno/DL_Karlovskovi_ornamenti_zivijo_v_lesu/