Promocijska brošura o Jožetu Karlovšku

V Kulturno umetniškem društvo Jože Karlovšek so pripravili promocijsko brošuro o Jožetu Karlovšku, ki je namenjena vsem obiskovalcem Šmarjete na Dolenjskem in Domžal, kjer je Karlovšek živel in delal in kjer so zelo ponosni na svojega rojaka. Kmalu bo brošura prevedena tudi v več tujih jezikov.