Razstava v Narodnem muzeju J. Karlovška leta 1960

Jože Karlovšek je imel 4. marca leta 1960 otvoritev razstave v dvorani Narodnega muzeja v Ljubljani. V svojim spominih JK piše takole: “K otvoritvi so prišli skoraj vski pomembni zastopniki kulturnih ustanov kakor n.pr. dr. Ivan Grafenauer, dr. Niko Kuret, Maksim Gaspari, Božidar Jakac, Božo Račič, direktor Narodnega muzeja dr. Kastelic itd. V dvorani je bilo mnogo uglednega občinstva in nekaj mojih prijateljev in sorodnikov. Pri malokateri umetniški razstavi se je zbralo toliko ljudi, kot ravno pri tej. Kakor nalašč, se je nebo v tem času razjasnilo, ki je bilo takrat skoraj celi mesec oblačno; sonce je posijalo skozi okna in tipalo s svojimi žarki podobe ter slavnostno razpoloženje obiskovalcev. Vsi časopisi so naslednje dni poročali o razstavi ter povečini zelo pohvalno.

Leave a Comment

Franc Saleški Finžgar o ornamentih Karlovška

»Vse čudovite ornamentalne Karlovškove podobe so mikaven kažipot za razumevanje tega, kar je on sam vdihnil svojim slikam in v čemer je njegovo delo enkratno. Prepesnil jih je v svojo likovno govorico, jim vdihnil svoje toplo žareče barve, jim dal novo vsebino ter jih povezal z dekorativno celoto, ki je oblikovno in tehnično dognana, prisrčna in ljudsko naivna, saj gre končno za svet pravljičnosti, presajen v Karlovškovo dikcijo, za utrip drobne lepote, ki je pognala na preprostem gartelcu naroda in jo je Karlovšek presadil v svoj, s srčno zavzetostjo, negovan vrtič.«

Franc Saleški Finžgar, pisatelj in župnik

Leave a Comment

Začetki obujanja slovenskih ornamentov J. Karlovšek

Zametki kolekcije leta 2011.

Vse skupaj se je začelo leta 2011, ko je  društvo KUD Jožeta Karlovška, v sodelovanju s kaligrafinjo Katarino Rojc organiziralo brezplačne tečaje kaligrafije in risanja slovenskih ornamentov J. Karlovška. Sprva so tečaji potekali v Domžalah. Tečaje je obiskalo veliko tečajnikov, kasneje smo jih izvajali tudi v Kamniku. Kaligrafinja Katarina Rojc je občasno uporabila ornamente Jožega Karlovška pri izdelavi voščilnic. V društvu je pričela tleti želja, da bi ornamente prenašali na različne produkte.  Hkrati pa tudi želja, da ornamenti dobijo svoje stalno mesto v muzeju.

Leave a Comment

Nova kolekcija slovenski ornament J. Karlovšek

Lepota po naše!

Nova kolekcija slovenski ornament J. Karlovšek – lepota po naše.

Kolekcija prinaša izdelke,  poslikane z likovno umetnostjo po slovensko. Želja ustvarjalcev je, da ornament zaživi na čim več izdelkih, ki bodo del kolekcije, v večini slovenskih proizvajalcev. Lepota pomeni kvaliteto.  Tako, kot so nekoč slovenski ornamenti krasili domove in predmete ter predstavljali lepoto, tako si danes želimo ponuditi občudovanja vredne izdelke. Slovenske ornamente obujamo iz pozabe,  so pomemben del naše kulturne dediščine.  Slovenski ornamenti so likovna umetnost, katero želimo približati sodobnemu človeku. Kolekcija je sinonim za lepoto in razkošje.

Leave a Comment